Zespół łamliwego chromosomu X

Zespół łamliwego chromosomu X (ang. fragile X syndrome – FRAX) jest jedną z najczęstszych przyczyn występowania genetycznie uwarunkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Związany jest z wystąpieniem dynamicznej mutacji w genie FMR1, która powoduje zahamowanie jego ekspresji, a w konsekwencji brak syntezy białka FMRP.

Aktywność białka FMRP jest szczególnie istotna dla procesu plastyczności synaptycznej. Jego deficyt prowadzi do zaburzeń rozwoju mózgu, problemów z pamięcią i uczeniem się, zaburzeń uwagi, nadmiernej pobudliwości, upośledzenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zespół łamliwego chromosomu X może być również przyczyną przedwczesnego wygasania czynności jajników, co prowadzi do niepłodności u kobiet.

Zespół łamliwego chromosomu X
– przyczyny powstawania

Zespół łamliwego chromosomu X jest spowodowany zbyt dużą liczbą powtórzeń trójnukleotydowych CGG w nieulegającym translacji odcinku 5’ genu FMR1. Zdrowy człowiek ma takich powtórzeń od 6 do 45. Liczba powtórzeń od 45 do 54 jest tzw „szarą strefą”. U bezobjawowych nosicieli liczba ta wynosi między 55 a 200 powtórzeń trypletów. Jest to tzw. premutacja. Gdy liczba powtórzeń trójnukleotydowych CGG przekracza 200 mamy do czynienia z pełną mutacją, która wiąże się z wystąpieniem szeregu zaburzeń.

Objawy kliniczne FRAX

Zespół łamliwego chromosomu X jest chorobą genetyczną sprzężoną z chromosomem X. Ponieważ u osobników płci męskiej występuje tylko jeden chromosom X, objawy kliniczne FRAX u mężczyzn są bardziej nasilone niż u kobiet.

Zespół łamliwego chromosomu X u pacjentów płci męskiej objawia się m.in.:

• opóźnieniem rozwoju fizycznego i mowy
• obniżonym napięciem mięśniowym
• zaburzeniami sensorycznymi
• cechami autystycznymi
• umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
• trudnościami w nauce

• stereotypią ruchową
• nadpobudliwością
• zaburzeniami zachowania
• zaburzeniami koncentracji uwagi
• dużymi, odstającymi małżowinami usznymi
• wydłużoną, wąską twarzą

• powiększeniem jąder po okresie pokwitania
• nadmierną wiotkością stawów międzypaliczkowych rąk
• płaskostopiem
• gładką, aksamitną skórą
• padaczką

Z kolei kobiety, będące nosicielkami pełnej mutacji, wykazują znacznie łagodniejsze objawy. Najczęściej są to:

• lekka niepełnosprawność intelektualna
• trudności w nauce
• zaburzenia emocjonalne

• depresja, niepokój, lęk
• nieznacznie wydłużona twarz
• powiększone małżowiny uszne

• przedwczesne wygasanie funkcji jajników
• niepłodność

Zespół łamliwego chromosomu X diagnozuje się za pomocą testów genetycznych. W Laboratorium Genetycznym Gyncentrum wykorzystujemy nowoczesne metody z zakresu biologii molekularnej. Prescreening FRAX opiera się na amplifikacji genomowego DNA w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Badanie wykrywa liczbę powtórzeń trypletów CGG w nieulegającym translacji regionie 5 ’genu FMR1.

Kto powinien wykonać badanie genetyczne w kierunku FRAX?

• Kobiety, u których wystąpiło przedwczesne wygasanie funkcji jajników
• Kobiety bezskutecznie starające się o dziecko
• Kobiety odkładające w czasie decyzję o posiadaniu potomstwa
• Osoby planujące potomstwo
• Dzieci z objawami ze spektrum autyzmu

• Pacjenci, u których wystąpiły symptomy opóźnienia intelektualnego, tj.: nadmierna ruchliwość, niskie IQ, zaburzenia zachowania, zmiany w wyglądzie zewnętrznym charakterystyczne dla FRAX
• Osoby w rodzinie, u których potwierdzono występowanie nosicielstwa wadliwego genu FMR1 lub gdy u jakiegoś członka rodziny występują niepokojące objawy

Zespół łamliwego chromosomu X jest chorobą dziedziczną. W związku z tym, że do rozwoju niekorzystnych zaburzeń dochodzi na przełomie kilku pokoleń, poradnictwem genetycznym powinna zostać objęta nie tylko osoba chora, ale również cała jej rodzina.

Dlaczego warto wykonać badanie w kierunku nosicielstwa wadliwego genu FMR1?

• Poznasz ewentualną przyczynę niewydolności jajników
• Świadomie zaplanujesz moment starań o dziecko
• Dowiesz się, czy Twoje problemy z poczęciem dziecka wynikają z uwarunkowań genetycznych

• Poznasz przyczynę zaburzeń rozwoju swojego dziecka
• Lekarz będzie mógł ocenić ryzyko urodzenia dziecka z FRAX w przyszłości
• Ty oraz członkowie Twojej rodziny zostaną objęci poradnictwem genetycznym

Gdzie wykonać badanie w kierunku FRAX?

Znajdź najdogodniejszą dla siebie lokalizację i zgłoś się na badanie.
Zobacz pełną listę punktów pobrań i godziny ich pracy.

Masz pytania?
zapraszamy do kontaktu:

Więcej badań

Laboratorium Genetyczne i Zakład Inżynierii Genetycznej Gyncentrum to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Laboratorium oferuje szeroki zakres badań i analiz genetycznych oraz nowe rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów, lekarzy oraz placówek medycznych.

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA
Planowanie rodziny
Diagnostyka niepłodności
Testy preimplantacyjne
Diagnostyka poronień
Nosicielstwo chorób
Onkogenetyka
Mikrobiom
Infekcje wirusowe i bakteryjne

ZAAWANSOWANE BADANIA
Badanie WES
ENDObiome
SPERMbiome
Test PGT-A
Karyomapping
Kariotyp molekularny
Panel Preconception

KONTAKT
Laboratorium Genetyczne Gyncentrum
Zakład Inżynierii Genetycznej
ul. Wojska Polskiego 8a
41-208 Sosnowiec
tel. 32 724 12 77
lab.sosnowiec@gyncentrum.pl