Badanie WES

Sekwencjonowanie całoeksomowe jest najszerszym badaniem części kodujących genomu dostępnym obecnie na rynku, w którym analizie podlega nawet 20 tysięcy genów. Ponieważ badanie WES sprawdza wiele tysięcy genów jednocześnie, znacznie skraca proces diagnostyczny i zmniejsza jego koszty, dając szansę na szybie rozpoczęcie leczenia.

WIĘCEJ INFORMACJI

Fertiscreen

Badanie genetyczne przeznaczone dla par starających się o dziecko. To niepowtarzalna możliwość precyzyjnego zbadania 129 genów, w których mutacje u obojga partnerów mogą prowadzić do urodzenia dziecka z chorobą genetyczną, m.in. mukowiscydozą, fenyloketonurią, rdzeniowym zanikiem mięśni i innymi oraz wyeliminowania tego ryzyka zanim dojdzie do zapłodnienia.

WIĘCEJ INFORMACJI

Onkogenetyka

Panele genetyczne, obejmujące analizę genów metodą NGS, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Świadomość posiadania genetycznych predyspozycji do choroby nowotworowej pozwala wdrożyć odpowiednie działania profilaktyczne. Wczesna diagnoza to szansa na szybkie skuteczne leczenie.

WIĘCEJ INFORMACJI

ENDObiome – mikrobiom endometrium

ENDObiome daje pełny obraz profilu mikrobiologicznego endometrium, co umożliwia modyfikowanie mikroflory za pomocą diety, odpowiedniej suplementacji czy antybiotykoterapii Zrównoważony mikrobiom endometrium jest istotnym czynnikiem zdrowia intymnego kobiety, a także udanej implantacji zarodka i prawidłowego przebiegu ciąży

WIĘCEJ INFORMACJI

ZBADAJ GENY I ZYSKAJ SZANSĘ
NA SKUTECZNE LECZENIE

AKTUALNOŚCI

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Laboratorium Genetyczne i Zakład Inżynierii Genetycznej Gyncentrum to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Laboratorium oferuje szeroki zakres badań i analiz genetycznych oraz nowe rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów, lekarzy oraz placówek medycznych.

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA
Planowanie rodziny
Diagnostyka niepłodności
Testy preimplantacyjne
Diagnostyka poronień
Nosicielstwo chorób
Onkogenetyka
Mikrobiom
Infekcje wirusowe i bakteryjne

ZAAWANSOWANE BADANIA
Badanie WES
ENDObiome
SPERMbiome
Test PGT-A
Karyomapping
Kariotyp molekularny
Panel Preconception

KONTAKT
Laboratorium Genetyczne Gyncentrum
Zakład Inżynierii Genetycznej
ul. Wojska Polskiego 8a
41-208 Sosnowiec
tel. 32 724 12 77
lab.sosnowiec@gyncentrum.pl