Wybierz test prenatalny Panorama 

Jedyny test NIPT umożliwiający rozróżnienie pomiędzy DNA matki i dziecka przy wykrywaniu zaburzeń ilości materiału genetycznego prowadzących do takich schorzeń, jak np. zespół Downa.

Nieinwazyjny test prenatalny PANORAMA z krwi jest zalecany każdej kobiecie w ciąży.

*NIPT – nieinwazyjne testy prenatalne, które polegają na pobraniu próbki krwi od matki i analizie znajdującego się w niej DNA z łożyska w kierunku określonych wad chromosomalnych mogących wpływać na zdrowie dziecka.

 

Wybierz test PANORAMA

 

Największa dokładność określenia płci dziecka spośród innych testów NIPT, już na wczesnym etapie ciąży – generuje zero pomyłek. W przypadku bliźniąt, Panorama ustala, czy bliźnięta są jedno – czy dwujajowe oraz rozpoznaje płeć każdego z nich.

Co najważniejsze jednak, dzięki bardzo silnym badaniom klinicznym, dostarcza bardzo wiarygodnych wyników. Daje to możliwość wczesnej reakcji, w przypadku wyniku dodatniego, gdy u dziecka występują ciężkie zaburzenia chromosomalne, jak np. zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turnera czy DiGeorge’a (zespół delecji 22q11.2).

 

Co dokładnie badamy za pomocą testu Panorama?

Ciąże pojedyncze

Ciąże bliźniacze jednojajowe

Ciąże bliźniacze dwujajowe

Ciąże z komórką jajową dawczyni

Badanie Panorama wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), która zapewnia najwyższej
dokładności wynik spośród testów NIPT oraz obniża wskaźnik wystąpienia „braku wyniku”.

 
Badanie pozwala na zwiększenie dokładności wykrywania zespołu delecji 22q11.2 (Di George’a),
który obecnie jest drugą co do częstości chorobą genetyczną po Zespole Downa

Wykonaj test PANORAMA w Laboratoriach Genetycznych Gyncentrum

Panoramę wykonasz we wszystkich Klinikach Gyncentrum w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Zapraszamy!

 

Co oznacza wynik testu Panorama?

Wynik testu Panorama określa spersonalizowane prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka jednego z objętych testem schorzeń. Schorzenia, które bada test Panorama to m.in.: Zespołu Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, Zespół Turnera czy Zespół DiGeorge’a (Zespól delecji 22q11.2). Podobnie do innych testów przesiewowych, wynik testu Panorama nie oznacza ostatecznej diagnozy, a każdy wynik testu Panorama powinien zostać potwierdzony badaniem diagnostycznym.

Interpretacja wyniku testu Panorama wykonywana jest przez genetyka klinicznego, co sprawia, że jest on istotnym wsparciem dla lekarza prowadzącego ciążę.

 

Co to jest mikrodelecja?

Jeśli brakuje niewielkiego fragmentu chromosomu, mówimy o mikrodelecji. W odróżnieniu od takich chorób, jak zespół Downa, których częstość zwiększa się u dzieci matek w wieku 35 lat i starszych, mikrodelecje występują z taką samą częstością u dzieci matek w każdym wieku. Panorama umożliwia przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku pięciu najczęściej występujących zespołów mikrodelecji, wiążących się z poważnymi problemami zdrowotnymi:

  • zespół delecji 22q11.2 (DiGeorge’a),
  • zespół delecji 1p36,
  • zespół Angelmana,
  • zespół Pradera-Williego,
  • zespół kociego krzyku.

 

Poznaj ceny testu prenatalnego Panorama

PANORAMA bliźnięta (twins)

2 000 zł

PANORAMA – panel prenatalny podstawowy (basic)

2 000 zł

PANORAMA – panel prenatalny podstawowy + delecja (plus)

2 350 zł

PANORAMA – panel rozszerzony (pro)

2 600 zł

Laboratorium Genetyczne i Zakład Inżynierii Genetycznej Gyncentrum to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Laboratorium oferuje szeroki zakres badań i analiz genetycznych oraz nowe rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów, lekarzy oraz placówek medycznych.
DIAGNOSTYKA GENETYCZNA Planowanie rodziny Diagnostyka niepłodności Testy preimplantacyjne Diagnostyka poronień Nosicielstwo chorób Onkogenetyka Mikrobiom Infekcje wirusowe i bakteryjne
ZAAWANSOWANE BADANIA Badanie WES ENDObiome SPERMbiome Test PGT-A Karyomapping Kariotyp molekularny Panel Preconception
KONTAKT Laboratorium Genetyczne Gyncentrum Zakład Inżynierii Genetycznej ul. Wojska Polskiego 8a 41-208 Sosnowiec tel. 32 724 12 77 lab.sosnowiec@gyncentrum.pl