Pakiet onkologiczny – UKŁAD POKARMOWY

Pakiet obejmuje analizę 22 genów, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na choroby układu pokarmowego, w tym choroby nowotworowe, takie jak rak trzustki, żołądka, jelit czy wątroby. Świadomość posiadania genetycznych predyspozycji do choroby nowotworowej pozwala wdrożyć odpowiednie działania profilaktyczne. Dzięki temu można wykryć nowotwór we wczesnym stadium rozwoju, kiedy pacjent ma jeszcze szanse na pełne wyleczenie.

Jakie geny badamy?

Pakiet „UKŁAD POKARMOWY”obejmuje analizę mutacji w następujących genach:

a także: APC, BRCA2, CTNNB1, MEN1, MUTYH, NOD2, POLD1, SMAD4, STK11, TP53, PTEN, PALB2, RET. W sumie 22 geny, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory układu pokarmowego.

Ocena ryzyka zachorowania na nowotwory układu pokarmowego met. NGS

Badanie przeprowadzane jest metodą Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS). Materiałem badanym jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA), wyizolowany z krwi obwodowej pacjenta. Metoda NGS jest obecnie „złotym standardem” w poszukiwaniu predyspozycji do nowotworów. Za jej pomocą sekwencjonujemy całą sekwencję kodującą (ekson) wymienionych wyżej genów.

Badanie predyspozycji genetycznej do rozwoju nowotworów metodą NGS wykonuje się raz, a wynik aktualny jest przez całe życie.

Dla kogo pakiet „UKŁAD POKARMOWY”?

Wykonaj genetyczną ocenę ryzyka zachorowania na nowotwory układu pokarmowego szczególnie, jeśli:

• wśród członków Twojej rodziny zdarzały się przypadki zachorowań na raka jelita grubego, raka trzustki, żołądka lub inny nowotwór, za którego rozwój odpowiadają mutacje w genach ujętych w pakiecie
• zależy Ci na profilaktyce zdrowotnej

• któryś z członków Twojej rodziny ma stwierdzone genetyczne predyspozycje do zachorowania na nowotwór układu pokarmowego
• jesteś osobą po przebytej chorobie nowotworowej lub aktualnie chorujesz na nowotwór układu pokarmowego

CHROŃ SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ!

SPRAWDŹ, CZY WYSTĘPUJE U CIEBIE PODWYŻSZONE RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Dlaczego warto wykonać badanie genetyczne w kierunku nowotworów?

Badania molekularne pozwalają wykryć genetycznie uwarunkowaną predyspozycję do zachorowań m.in. na nowotwory układu pokarmowego, w tym raka trzustki, żołądka, jelit oraz wątroby. Dzięki tej wiedzy możliwe jest:

• wdrożenie odpowiedniej profilaktyki, która może znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka oraz przyczynić się do poprawy zdrowia pacjenta
• ustalenie indywidualnego toku badań przesiewowych, pozwalających na wcześniejsze wykrycie nowotworu w fazie, gdy szanse na wyleczenie są duże
• rozpoczęcie diagnostyki u krewnych pacjenta pod kątem predyspozycji do dziedzicznego zachorowania na raka oraz objęcie ich odpowiednią opieką specjalistyczną

Dlaczego profilaktyka nowotworowa jest ważna?

Nowotwory układu pokarmowego stanowią 15-20% wszystkich przypadków nowotworów. Każdego roku rozpoznaje się je u ponad 31 000 Polaków, z czego ponad 25 000 pacjentów nie udaje się wygrać z chorobą [1]. Wysoka śmiertelność w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego wynika najczęściej ze zbyt późno postawionej diagnozy. Objawy występują bowiem dopiero w późnym stadium zaawansowania choroby. Znaczna część nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego ma związek z mutacjami w określonych genach. Świadomość nosicielstwa tych mutacji pozwala wdrożyć odpowiednią profilaktykę.

Bibliografia:
[1] https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9107-sroda-z-profilaktyka-profilaktyka-nowotworow-ukladu-pokarmowego
[2] S. Poletajew, Zespół Lyncha – wiedza i wytyczne dla urologa, Przegląd Urologiczny, 2016/1 (95), s. 45.
[3] Xian Hua Gao, Juan Li, Zi Ye Zhao i in., Juvenile polyposis syndrome might be misdiagnosed as familial adenomatous polyposis: a case report and literature review, BMC Gastroenterology Vol.20, No. 167 (2020) [www] https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-020-01238-7 [dostęp: 11.02.2021].
[4] N. Pilonis, Diagnostyka genetyczna u młodego pacjenta z rozlanym rakiem żołądka — opis przypadku, Gastroenterologia Kliniczna 2018, t. 10, nr 3, s. 102–107.
[5] A. Tołoczko-Grabarek, J. Lubiński, Genetyczne podstawy chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, Gastroenterologia cz. 2, 2011.

Gdzie wykonać badania genetyczne?

Znajdź najdogodniejszą dla siebie lokalizację i zgłoś się na badanie.
Zobacz pełną listę punktów pobrań i godziny ich pracy.

Więcej badań

Laboratorium Genetyczne i Zakład Inżynierii Genetycznej Gyncentrum to jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Laboratorium oferuje szeroki zakres badań i analiz genetycznych oraz nowe rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów, lekarzy oraz placówek medycznych.

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA
Planowanie rodziny
Diagnostyka niepłodności
Testy preimplantacyjne
Diagnostyka poronień
Nosicielstwo chorób
Onkogenetyka
Mikrobiom
Infekcje wirusowe i bakteryjne

ZAAWANSOWANE BADANIA
Badanie WES
ENDObiome
SPERMbiome
Test PGT-A
Karyomapping
Kariotyp molekularny
Panel Preconception

KONTAKT
Laboratorium Genetyczne Gyncentrum
Zakład Inżynierii Genetycznej
ul. Wojska Polskiego 8a
41-208 Sosnowiec
tel. 32 724 12 77
lab.sosnowiec@gyncentrum.pl